Hoofdlettering in Titels

Uit GamesMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De hoofdlettering in titels is op GamesMeter gebonden aan een verzameling regels, die precies vastleggen welke woorden wel en welke woorden geen hoofdletter krijgen.

Regels voor hoofdlettering

Algemene regels

In het algemeen gelden de volgende regels in de hieronder staande hiërarchie. Bij tegenstrijdigheden tussen de regels heeft de regel met het laagste nummer dus voorrang.

1. Als een gametitel een specifiek afwijkende hoofdlettering voert, nemen wij deze over en vervallen alle andere regels. Het gaat hierbij niet om volledige woorden in hoofdletters of om de hele titel in kleine letters (dat is meer een kwestie van typografie), maar alleen om echt bijzondere hoofdletteringen.

eXistenZ
AmnesiA

2. Een woord waarvan bij een samentrekking de eerste letter is weggevallen, kan nooit een hoofdletter krijgen.

Hang 'em High

3. Het eerste en het laatste woord uit de titel krijgen een hoofdletter. Als het eerste woord een lidwoord is, dan ook het tweede woord uit de titel.

To Die For
Pink Panther Strikes Again, The

4. Het eerste woord van de subtitel krijgt een hoofdletter (dat is het woord na een dubbele punt, liggend streepje, of (anderstalige equivalenten van) het Nederlandse woord 'of').

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The
Salò o Le 120 Giornate di Sodoma

5. Het eerste woord na een zinscheidend leesteken krijgt een hoofdletter. Niet zinscheidend zijn bijvoorbeeld de komma en de puntkomma.

Stop! Or My Mom Will Shoot
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens

6. Als de titel wordt voorafgegaan door een naam gevolgd door 's of presents (of een vertaling daarvan), dan wel een gedeelte dat andere informatie biedt over de gamedevelopers of de personages die niet in het normale zinsverband van de titel past, krijgt het eerste woord na dat gedeelte een hoofdletter. (dit speelt vooral bij alternatieve titels.

Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Ian Fleming's From Russia with Love
Wallace and Gromit in The Curse of the Were-Rabbit</small>

7. Maak onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters op grond van een indeling naar woordsoort, zoals in de volgende pagraaf beschreven.

Indeling naar woordsoort

Woorden met de volgende woordsoorten krijgen een hoofdletter

 • Zelfstandige naamwoorden (inclusief hoofdtelwoorden en eigennamen)
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles
Tsatsiki, Morsan och Polisen
 • Bijvoeglijke naamwoorden (inclusief rangtelwoorden)
Inn of the Sixth Happiness, The
Femme Infidèle, La
 • Bijwoorden
How to Succeed in Business without Really Trying
And Then There Were None
 • Werkwoorden in al hun vervoegingen; als het werkwoord bij vervoegen gesplitst wordt, krijgen beide delen een hoofdletter
Man Who Shot Liberty Valance, The
Berlin Is in Germany
Bringing Out the Dead
 • Onderschikkende voegwoorden
While You Were Sleeping
Stranger Than Paradise
Nothing But Trouble
 • Voornaamwoorden
All That Jazz
The Man Who Would Be King
Catch Me If You Can
For Your Eyes Only
Wo die Grünen Ameisen Träumen
 • Tussenwerpsels
Help! De Dokter Verzuipt
 • 'Modalpartikeln' (vooral in het Duits)
Ich Will Doch Nur, Daß Ihr Mich Liebt


Woorden met de volgende woordsoorten krijgen dus geen hoofdletter:

 • Lidwoorden
Meet the Parents
 • Nevenschikkende voegwoorden
Thunderbolt and Lightfoot
Neither the Sea nor the Sand
 • Voorzetsels
One Flew over the Cuckoo's Nest
Head above Water
Ascenseur pour l'Échafaud
Just like Heaven
 • 'Infinitive particles' (voornamelijk het Engelse 'to' als het voor een werkwoord staat)
Shoot to Kill
 • 'Grammatical particles' in het Japans en Koreaans.
Suna no Onna

Samentrekkingen

Het kan (met name in het Frans) voorkomen dat meerdere woorden samengetrokken worden, verbonden met een apostrof ('). In dit geval gelden enigszins afwijkende regels: het woord na een apostrof (mits dit nog een compleet woord is; zie ook regel 2) krijgt alleen een hoofdletter als het een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord is; alle andere woordsoorten krijgen een kleine letter.

Éloge de l'Amour
De Battre Mon Coeur S'est Arrêté

Wel kan een woord na een apostrof nog een hoofdletter krijgen als het het laatste woord uit de titel is (zie regel 3).

2 ou 3 Choses Que Je Sais d'Elle

Hulpmiddelen per taal

Bij het bepalen welke woorden in de titel een hoofdletter moeten krijgen en welke niet, kan het beste naar de lijst met woordsoorten die geen hoofdletter krijgen worden gekeken, om vervolgens alle andere woorden die niet van die woordsoorten zijn een hoofdletter te geven. Deze lijst is namelijk veel korter dan de positieve lijst, en bovendien zijn de woordsoorten die erop voorkomen doorgaans eenvoudiger te determineren. In dit hoofdstuk volgen nog enkele tips en handreikingen per taal hoe de woordsoorten op de negatieve lijst herkend kunnen worden.

Engels

 • Lidwoorden
Hiervan zijn er in het Engels maar drie, te weten:
 • the
 • a
 • an
 • Voorzetsels
Hiervan heeft het Engels een rijke verzameling. Veel voorkomende voorzetsels zijn:
 • above
 • about
 • across
 • after
 • against
 • along
 • among
 • around
 • as
 • at
 • before
 • behind
 • below
 • beside
 • between
 • beyond
 • by
 • despite
 • during
 • for
 • from
 • in
 • into
 • like
 • near
 • of
 • off
 • on
 • onto
 • over
 • past
 • round
 • since
 • through
 • throughout
 • till
 • to
 • toward
 • under
 • until
 • up
 • upon
 • with
 • within
 • without
Het is belangrijk erop te letten dat deze woorden niet altijd voorzetsels zijn. Vergelijk:
Man on the Moon (on is een voorzetsel)
I Could Go On Singing (On is een deel van het werkwoord)
Het onderscheid tussen deze twee gebruiken is doorgaans niet moeilijk om te maken.
In het Engels kan het (in tegenstelling tot in het Nederlands) voorkomen dat meerdere woorden samen de functie van voorzetsel vervullen. In dat geval moeten al deze woorden met kleine letters worden geschreven. Veel voorkomende voorbeelden zijn:
 • according to
 • as far as
 • as well as
 • because of
 • by means of
 • close to
 • due to
 • far from
 • in addition to
 • in front of
 • in spite of
 • instead of
 • on behalf of
 • out of
 • prior to
Verder kent het Engels ook nog zogeheten postpositions ('achterzetsels'), die qua functie lijken op voorzetsels maar achter het zelfstandig naamwoord zijn waar ze bij horen; bekende voorbeelden zijn ago, away en aside. Postpositions zijn grammaticaal ongelijk aan voorzetsels en krijgen dus gewoon een hoofdletter in titels.
 • Nevenschikkende voegwoorden
Nevenschikende voegwoorden verbinden twee gelijkwaardige grammaticale functies; bij een verbinden tussen twee zinnen volgt na een nevenschikkend voegwoord dus een tweede hoofdzin (na een onderschikkend voegwoord volgt een bijzin). Veel voorkomende voorbeelden zijn:
 • and
 • but
 • for
 • nor
 • or
 • so
 • yet
Ook hier geldt weer dat deze woorden niet altijd een nevenschikkend voegwoord zijn (for kan ook een voorzetsel zijn; yet kan ook een bijwoord zijn)
Nevenschikkende voegwoorden kunnen ook reeksen vormen ('correlative conjunctions'). In dat geval krijgen beide leden een kleine letter. Veel voorkomend zijn:
 • both ... and
 • either ... or
 • neither ... nor
 • 'Infinitive particles'
In het Engels is dit alleen het woord to als het voor een werkwoord staat. Als to niet voor een werkwoord staat is het in de meeste gevallen overigens een voorzetsel, waardoor to ook dan met een kleine letter geschreven moet worden.

Handige links voor de Engelse taal:

Nederlands

 • Lidwoorden
Hiervan zijn er in het Nederlands maar drie, te weten:
 • de
 • het
 • een
 • Voorzetsels
Hiervan heeft het Nederlands een rijke verzameling. Veel voorkomende voorzetsels zijn:
 • aan
 • achter
 • beneden
 • bij
 • binnen
 • boven
 • buiten
 • contra
 • door
 • gedurende
 • in
 • jegens
 • langs
 • met
 • na
 • naar
 • naast
 • namens
 • om
 • omstreeks
 • omtrent
 • ondanks
 • onder
 • ongeacht
 • op
 • over
 • per
 • qua
 • rond
 • rondom
 • sinds
 • tegen
 • tegenover
 • tijdens
 • tot
 • tussen
 • uit
 • van
 • vanaf
 • vanuit
 • vanwege
 • via
 • volgens
 • voor
 • zonder
 • Nevenschikkende voegwoorden
Nevenschikende voegwoorden verbinden twee gelijkwaardige grammaticale functies; bij een verbinden tussen twee zinnen volgt na een nevenschikkend voegwoord dus een tweede hoofdzin (na een onderschikkend voegwoord volgt een bijzin). Veel voorkomende nevenschikkende voegwoorden zijn:
 • dus
 • en
 • maar
 • of
 • want

Deze woorden kunnen ook reeksen vormen, in welk geval beide leden een kleine letter krijgen. Bekende voorbeelden zijn

 • en ... en
 • evenmin ... als
 • hetzij ... of
 • ofwel ... ofwel
 • zowel ... als
 • 'Infinitive particles'
In het Nederlands is dit alleen het woord te als het voor een werkwoord staat.

Handige links voor de Nederlandse taal: