Alternatieve Titels

Uit GamesMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Alternatieve titels zijn alle officiële titels waaronder een game bekend is, anders dan de primaire titel. Deze zorgen ervoor dat games met een minder bekende primaire titel (zoals bij Japanse games) toch goed herkenbaar zijn voor de gebruikers van de site, en tevens leveren ze extra zoektermen voor een zoekopdracht, opdat mensen die een game alleen onder een minder gangbare titel kennen bij een zoekopdracht toch op de juiste pagina terechtkomen. Dat wil echter niet zeggen dat wij alle mogelijke titels van alle mogelijke herkomsten gaan vermelden: alleen in Nederland en Vlaanderen gangbare titels hoeven bij het toevoegen onder de alternatieve titels worden ingevoerd.

Dit behelst de volgende typen alternatieve titels:

  • Titels waaronder een game in Nederland of Vlaanderen is aangekondigd en uitgebracht.
  • Titels waaronder een game is verschenen op andere platforms.
  • Alternatieve Engelstalige titels van Engelstalige games.
  • Alternatieve spellingen van de primaire titel (bijvoorbeeld Warcraft 3 naast Warcraft III).
  • Engelstalige titels waaronder niet-Engelstalige games in Nederland of Vlaanderen 'algemeen bekend' zijn.
  • Complete titels (zoals Sid Meier's Civilization II), voorzover in algemeen gebruik.
  • Oorspronkelijke titels in het oorspronkelijke alfabet bij titels waarbij de primaire titel een transliteratie is. Dit echter uitsluitend voor Griekse, Russische, Hebreeuwse en Arabische alfabetten; andere alfabetten worden bij een meerderheid van de gebruikers onjuist weergegeven.

Titels die dus niet moeten worden overgenomen:

  • Werktitels en interne titels.
  • Vertaalde titels naar diverse talen, ook niet als dat talen zijn van co-producerende landen.

Opmaak van de alternatieve titels

Bij games met meerdere alternatieve titels moet ook op de onderlinge volgorde worden gelet. De eerste alternatieve titel verschijnt namelijk in lijsten zoals toplijsten, stemoverzichten en updates, dus dit moet de meest herkenbare (gangbare) van de alternatieve titels zijn. Minder gangbare titels komen daar dan achteraan; hun onderlinge volgorde is verder niet relevant.

In tegenstelling tot de primaire titel worden bij de alternatieve titels geen aanvangslidwoorden naar achteraan de titel verplaatst. Voor de toevoeger is het dus noodzaak om bij het kopiëren van een dergelijke titel eventueel handmatig het lidwoord weer vooraan de titel te zetten. In de regel is dat erg makkelijk te herkennen, ook voor talen die men niet beheerst. De andere regels voor opmaak van de primaire titel zijn hier wel onverminderd van toepassing, waarvan met name de hoofdlettering relevant is: in titels uit elke taal krijgen bijna alle woorden een hoofdletter. Dit geldt dus ook voor Russische en Griekse titels in hun oorspronkelijke alfabet (ontbrekende hoofdletters zijn eventueel te kopiëren van een Wikipedia-artikel over dat alfabet, zoals hier en hier).